NIEUW LICHT

Een beeldend kunstproject tijdens Theaterfestival Boulevard 2002

De afdeling 'schilderkunst' aan de Academie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch heet al vijf jaar 'Schilderen en andere media' [naast de andere autonome opleidingen 'Beeldhouwen en andere media' en 'Keramiek en andere media']. In wisselwerking met de actuele kunstpraktijk, die op een zelfde manier ook binnen de Academie St. Joost zijn weerslag vindt, is men de traditionele kunstdiciplines gaan onderwijzen vanuit het principe dat opvatting en idee van de kunstenaar doorslaggevend zijn voor de keuze van het medium dat hij gebruikt. Dat betekent dat een schilderkunstige opvating ideematig kan worden uitgewerkt in technieken en middelen die niets meer met verf of linnen te maken hebben.
Deze praktijk is uitgangspunt voor 'Nieuw Licht'.

Binnen de schilderkunst houdt en aantal schilders zich specifiek bezig met licht: met de inval van het licht in de ruimte, met de manier waarop licht vorm beinvloedt, met het verschil in kleurperceptie op de overgang tussen licht en schaduw enzovoort. De Brabantse academies St Joost en de Akademie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch leveren al jaren nieuwe lichtingen kunstenaars af die in de ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland een belangrijke rol spelen. Voor 'Nieuw Licht' wordt een aantal van deze kunstenaars [afstudeerlichtingen van 1997 tot en met 2002] uit verschillende disciplines uitgedaagd om zich vanuit hun persoonlijke manier van werken bezig te houden met licht.

Voor 'Nieuw Licht' maken kunstenaars installaties die de invloed van licht als uitgangspunt nemen en in een bijzondere pressentatievorm indringend door het publiek kunnen worden ondergaan.De pressentatie van deze reeks werken levert een confrontatie op die zicht geeft op de verhouding tussen de traditionele en nieuwe media in de beeldende kunst op dit moment. hoewel het hier om werk gaat van kunstenaars die in brabant hebben gestudeerd, moet worden opgemerkt dat ze inmiddels verspreid over het land of daarbuiten hun beroepspraktijk uitoefenen.

Enkele schilders worden nadrukkelijk uitgenodigd om voor 'Nieuw Licht' een keer echt met licht te schilderen: om vanuit hun schilderkunstige denken in licht een vertaalslag te maken naar het schildersvreemde medium video. Deze schilders wordt voorgesteld de videocamera als kwast te gebruiken, het licht als hun verf en het projectiescherm als beelddrager om op deze manier een 'lichtschilderij" te maken. Ook film- en videokunstenaars worden uitgenodigd aan dit project een bijdrage te leveren, waardoor een wisselwerking tussen traditionele en nieuwe media tot stand komt

Tekst fragment
Miesjel van Gerwen
programmeur/coordinator beeldende kunst theaterfestival Boulevard